2empowerU
Empowerment trainingen en coaching

Werk projecten

Ik combineer de trainingen en trajecten vaak met een maatschappelijke participatie project om ook het ervaren van het "empowered" gevoel in de praktijk mogelijk te maken.       

Natuurlijk kunnen de maatschappelijk participatie-projecten ook los van de training en trajecten worden ingezet.

De deelnemers bedenken, organiseren en voeren een zelfbedacht maatschappelijk participatieproject uit. Hierbij proberen zij ook zelf sponsoren te regelen zodat het project geen kosten met zich meebrengt.
Het zoeken naar sponsoren kan ingezet worden voor hun eigen zoektocht naar werk (netwerken).

Uitgevoerde projecten door de diverse groepen:

- Kunst veiling 2ehands "kunst". Opbrengst € 361,50 t.b.v. Hospice 't Vliethuijs

- Uitje naar geitenboerderij 't Geertje met kinderen van kindertehuis Leger des Heils

- Voorlichting in het kader van inbraakpreventie voor wijkbewoners i.s.m. de politie

- Muziekmiddag met eigen gemaakte High Tea voor   ouderen bij verzorgingstehuis "de Mantel"

- Kleding inzamelactie voor het goede doel

- Kerstdiner voor vluchtelingen

- Fotoshoot voor tienermoeders