2empowerU
Empowerment trainingen en coaching

Empowerment trainingen en coaching

Empowerment trainingen:

2empowerU biedt maatgerichte trainingsmogelijkheden met mijn unieke empowerment programma als basis. Dit programma heeft zijn waarde al vele malen in de praktijk bewezen.  

Inhoud:

Ik maak graag werk van de kwaliteiten en mogelijkheden van de deelnemers. In de trainingen ga ik samen met de deelnemers aan de slag: bewustwording van kwaliteiten, ontdekken van interesses en mogelijkheden waardoor weerstanden ombuigen naar zelf kiezen.

Met als resultaat:

- weten waar je naar toe wilt (doel verheldert)

- en daardoor  betere prestaties neerzetten

- inzicht in eigen belemmerende patronen en doorbreken

- toekomst weer positief zien

- bewuster keuzes kunnen maken

- hulp zoeken en aanvaarden

- beter om kunnen gaan met teleurstellingen

- gemotiveerd om activiteiten uit te voeren

- beter om kunnen gaan met psychische klachten

- beter om kunnen gaan met lichamelijke klachten


Door deze resultaten hebben deelnemers bijvoorbeeld weer werk gevonden, zijn terug naar school begeleid en zijn vrijwilligerswerk gaan doen.


Empowerment coaching:

Naast de groepstrainingen bied 2empowerU ook intensieve individuele begeleiding. Hierbij staat het behalen van een ''empowered'' resultaat centraal.

Het doel 

De deelnemer is empowered en weet wat zijn sterke en minder sterke kanten zijn. Hij of zij weet welke richting hij/zij op wil en kan daarin keuzes maken richting werk en/of school.

De deelnemer is versterkt in zelfwaardering, zelfbewustzijn en een positief zelfbeeld. 2empowerU biedt begeleiding en ondersteuning om stappen (terug) te zetten naar school en/of het verkrijgen van werk (sollicitatiebegeleiding en jobhunting).